Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

"τους καθαρούς θα τους διακρίνουμε, όταν αποφασίσουμε και εμείς να καθαρίσουμε τις ζωές μας"

 

ΦΩΤΟ η αγαπημένη μου Ιθάκη και απέναντι στο βουνό η Ιερά Μονή των Καθαρών

Μας είπε γέροντας στην προσπάθεια του να ενισχύσει με παραμυθητικό λόγο σε όλα αυτά τα σκανδαλώδη που συμβαίνουν στις ώρες μας.

Και επειδή είναι πνευματικό τέκνο του μακαριστού γέροντα Εφραίμ του Αριζονίτη μας συνέστησε μέσω της φράσης του αγίου γέροντος του:
"ότι αυτό που ζούμε τώρα, δεν είναι απλώς ένας εφιάλτης, αλλά μια καθημερινότητα που θα επιδεινώνεται"
Μας οδηγεί στην προσεκτική αντιμετώπιση των αποκαλυπτικών ημερών μας στο να χρησιμοποιήσουμε κατα κόρο τα πνευματικά όπλα του ΦΩΤΟΣ δηλ. την ταπείνωση , την υπομονή και την καθαρή Πίστη στηριζόμενη στα νάματα της Ορθοδοξίας και της Ορθοπραξίας.
Μας είπε επίσης :

"τους καθαρούς θα τους διακρίνουμε, όταν αποφασίσουμε και εμείς να καθαρίσουμε τις ζωές μας"

"η διάκριση που πρέπει να αποκτήσουμε είναι το πολυτιμότατο δώρο του Ουρανού για εμάς, γιατί με αυτήν μπροστά στα υψηλά κύματα που σηκώνονται απέναντι μας πρέπει με μεγάλες ταχύτητες να λαμβάνουμε καίριες αποφάσεις σωτηρίας με αντίκτυπο αυτήν την ζωή, αλλά κυρίως την άλλη, αυτή της αιωνιότητας"

"σήμερα έχει μεγάλο θυμό ο βύθιος δράκοντας γιατί κάποιοι δεν του κάνουν το χατίρι να γίνουν δικοί του" " διαβάζετε την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ γιατί έχει μέσα της ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ,το γράφει άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης"

Αποκ. 1,1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,
Αποκ. 1,3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.
ΣΤΩΜΕΝ καλώς