Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Άντε ήρθε ο καιρός …


Τόσες γενιές Ρωμιοσύνης το περίμεναν και εμείς τώρα θα λυγίσουμε από την καθημερινότητα που μας επέβαλλε το αντίχριστο πνεύμα;
Το σκοτάδι δεν μπορεί να ψηλαφήσει το ΦΩΣ, απλώς το φοβάται.
Το προφητευόμενον φυγείν αδύνατον γιατί δόθηκε για να γίνει την χρονική συγκυρία που θέλει  ο Ουρανός.
Η ΠΟΛΗ θα παρθεί και η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ θα λειτουργηθεί .
Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ θα μας δώσει την ΠΟΛΗ ως μια παρηγοριά από αυτά που πάθαμε και παθαίνουμε σήμερα σαν Ρωμιοσύνη
Τα ψηφιδωτά της « του ΘΕΟΥ Σοφίας»  θέλουν θυμίαμα και Θεία Λειτουργία. Και μετά τα δικά μας κλεισίματα θα έχουμε μεγάλη όρεξη για αυτά.
Μετά τις θλίψεις και τις καραντίνες έρχονται καραμπίνες πολεμικών γεγονότων.
Την ιστορία δεν την γράφουν τα ΜΜΕ,  αλλά οι προσευχές και η μετάνοια των ταπεινών ανθρώπων.
Τα μάτια μας ανοιχτά έρχονται πάρα πολλά.
ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας


Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ τα είπε « Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια, για την όποια βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και για να το κάνει αυτό κανείς, θα τον σφραγίζουν»

Η ΕΛΛΑΔΑ και η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ διαβάζει ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ τα βράδια της καραντίνας και κλαίει. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ μας μίλησε  για αυτά που ζούμε.
Ακριβώς όπως ειπώθηκαν από τον ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ .
Με λίγες αγιοπνευματικές λέξεις μας εξηγεί γιατί γίνονται πολλά πράγματα.
« Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια, για την όποια βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό  και  για να το κάνει αυτό   κανείς, θα τον σφραγίζουν»
Από το ΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ  
« Τὰ πράγματα προχωροῦν κανονικά. Στὴν Ἀμερικὴ τὰ σφραγισμένα σκυλιὰ ἐκπέμπουν μὲ τὸν πομπὸ καί, τάκ, τὰ βρίσκουν. Ἔτσι ξέρουν τὸ κάθε σκυλὶ ποῦ βρίσκεται.
Ὅσα σκυλιὰ δὲν ἔχουν τὴν μάρκα τους καὶ εἶναι ἀδέσποτα τὰ σκοτώνουν μὲ ἀκτίνες λέιζερ.
Μετὰ θὰ ἀρχίσουν νὰ σκοτώνουν καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Τόννους ψάρια ἔχουν σφραγίσει καὶ τὰ παρακολουθοῦν ἀπὸ τὸν δορυφόρο σὲ ποιό πέλαγος εἶναι!
Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μιὰ ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο ποὺ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ καί, γιὰ νὰ τὸ κάνη κανείς, θὰ τὸν σφραγίζουν.

Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μὲ ἀκτίνες λέιζερ, ἄλλοι στὸ μέτωπο καὶ ἄλλοι στὸ χέρι!
 Ἀργότερα, ὅποιος δὲν θὰ εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμὸ 666 δὲν θὰ μπορῆ οὔτε νὰ πουλᾶ οὔτε νὰ ἀγοράζη ἢ νὰ παίρνη δάνειο, νὰ διορίζεται κ.λπ.
Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μὲ αὐτὸ τὸ σύστημα θέλησε νὰ πιάση ὅλον τὸν κόσμο καί, ἅμα δὲν εἶναι κανεὶς στὸ σύστημα, δὲν θὰ μπορῆ νὰ δουλέψη κ.λπ., εἴτε κόκκινος εἴτε μαῦρος εἴτε ἄσπρος, ὅλοι δηλαδή.
 Θὰ ἐπιβληθῆ ἔτσι μὲ ἕνα οἰκονομικὸ σύστημα ποὺ θὰ ἐλέγχη τὴν παγκόσμια οἰκονομία, καὶ μόνον ὅσοι θὰ ἔχουν δεχθῆ τὸ σφράγισμα,  τὸ  χάραγμα  μὲ  τὸν  ἀριθμὸ 666, θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἐμπορικὲς συναλλαγές.

Τί θὰ πάθουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ σφραγίζωνται!... Μοῦ ἔλεγε κάποιος εἰδικὸς  ὅτι  μὲ  τὶς  ἀκτίνες  λέιζερ  παθαίνει  κανεὶς  βλάβη. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ σφραγισθοῦν θὰ τραβοῦν τὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου καὶ θὰ πάθουν τέτοια ζημιά, ποὺ θὰ μασοῦν τὴν γλῶσσα τους ἀπὸ τὸν πόνο15.
Ὅσοι δὲν σφραγισθοῦν, θὰ περάσουν καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, γιατὶ ὁ Χριστὸς ὅσους δὲν σφραγισθοῦν θὰ τοὺς βοηθήση.

Δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα αὐτό!– Γέροντα, πότε θὰ τοὺς βοηθήση; Μετά;
Νὰ δῆς, ὁ Θεὸς ξέρει ἕναν τρόπο, τὸν ξέρω καὶ ἐγὼ αὐτόν.
Λοιπόν..., μὲ ἀπασχόλησε πολὺ αὐτὸ τὸ θέμα καὶ μοῦ ἔστειλε μετὰ τό... τηλεγράφημα.
 Ὁ Θεὸς πῶς μᾶς οἰκονομάει, πώ! πώ»
Από το ΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ
ΚΕΦ 1- ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Σελ 101 – σφράγισμα 666

Ο μεγάλος αυτός ΑΓΙΟΣ του αιώνα, μας λύνει όλες τις απορίες και μας προτρέπει σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ και ΕΓΓΡΗΓΟΡΣΗ. Και το ερωτηματικό παραμένει, τόσα χρόνια οι εκκλησιαστικές κεφαλές μας γιατί δεν διάβαζαν ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ;
Σας παρακαλούμε αδελφοί και λόγω των αγίων ημερών μας όσο και να μας πονάνε τα διαδραματιζόμενα, να μην προχωράμε σε άκομψους σχολιασμούς , ευχόμενοι για τους πατέρες μας και η  δική μας ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ αυτή την φορά θα δώσει την απάντηση σαν το τηλεγράφημα που έλαβε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ από τον Ουρανό.ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

  


Το ανθρώπινο κακό τρόμαξε και το ίδιο το αντίχριστο πνεύμα.


Πριν την φονική αυτή πανδημία προηγήθηκε Πνευματική Πανδημία και Αποστασία.
Αυτό το γεγονός είναι μια επέμβαση του ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ μέσα στην ανθρώπινη ιστορία . όπως έλεγε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.
Το ανθρώπινο κακό τρόμαξε και το ίδιο το αντίχριστο πνεύμα.
Στιγμές ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ και στιγμές ύστατης μετάνοιας πριν έλθουν και τα άλλα.
Ποια θα είναι αυτά; Ήδη τα γράφουν οι αναλυτές και οι ανταποκρίσεις, αλλά την πνευματική ουσία την ψηλαφούμε μέσα από τα πατερικά νάματα της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ .
Αυτές τις ώρες ουδείς μπορεί να κάνει τον δάσκαλο γιατί όλοι μαθαίνουμε από τα φρικτά λάθη μας.
Παραβιάσαμε τον πνευματικό, τον φυσικό νόμο και προσβάλαμε την ίδια την δημιουργία συμπεριφερόμενοι όχι ως πλάσματα αλλά ως εκπεπτωκότες άγγελοι.
 Αυτές τις στιγμές ας  συστοιχηθούμε κάτωθεν του ΤΙΜΙΟΥ και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να παρακαλέσουμε να σηκώσει ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ την Παντοδύναμη Δεξιά ΤΟΥ για να μας σώσει με ένα νεύμα του.
 ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Μέσα από το Ιερό Βήμα ακούστηκαν άγριες φωνές: « φύγε από εδώ και μην ξαναπατήσεις το πόδι σου και μη τυχόν κάνεις ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»


Εχθές περί την μεσημβρία έγινε κάτι συγκλονιστικό όπως μας το περιέγραψαν με δέος.
Το παρακάτω γεγονός έγινε σε ένα χωρίο της Μακεδονίας, ούτε της Βόρειας όπως πλέον με αυτό το όνομα  ευφημίζονται οι γείτονες μας , ούτε της Κεντρικής, ούτε της Δυτικής αλλά ούτε της Αν. Μακεδονίας.
Για εμάς η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας πέρα από τους αυτοδιοικητικούς προσδιορισμούς είναι ΜΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ όπως έλεγε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ο Β΄.
Μεσημεριανές ώρες, τώρα που καλυτέρεψε ο καιρός πήγε ο Ιερέας του Χωριού μαζί με τον νεωκόρο για να καθαρίσουν το εσωτερικό του Ναού και την αυλή του.
Πρώτα εισήλθαν στον Ιερό Ναό, αλλά ξαφνιάστηκαν από  κάτι άγριες φωνές που ακουγόταν μέσα από το Ιερό.
Προς στιγμή νόμιζαν ότι μπήκαν κλέφτες, αλλά μεσημεριάτικα ήταν λίγο παράξενο να συμβεί αυτό.
Ο Παππούλης  έκανε να πλησιάσει ,αλλά οι φωνές στα αυτιά του γινόταν ξεκάθαρες και τον προειδοποιούσαν :
 « φύγε από εδώ και μην ξαναπατήσεις το πόδι σου και μη τυχόν κάνεις ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»
ο Ιερέας κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε ( φυσικά δεν υπήρχε κανείς μέσα στο Ιερό Βήμα υποστατικά ) .
Έπεσε στα γόνατα και έκλαιγε, έκλαιγε , έκλαιγε για τις αμαρτίες μας.
Έκλαιγε για την κατάντια μας, έκλαιγε για τις ημέρες που ζούμε.
Έκλαιγε πως στις ημέρες μας και μάλιστα τέτοια αγία περίοδο Μεγάλης Σαρακοστής και Πασχαλιάς λόγω της φονικής αυτής πανδημίας επέτρεψε ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ  να ζήσουν οι σημερινοί  χριστιανοί κάτι που δεν είχαν ζήσει όλες οι προηγούμενες γενιές δηλ. να κλείσουν οι εκκλησίες μας.
Έκλαιγε με αναφιλητά και έλεγε ότι « για να συμβαίνουν όλα αυτά πρέπει να έχουμε παροργίσει  τόσο τον ΑΓΙΟ  ΘΕΟ και ότι είμαστε η χειρότερη γενιά χριστιανών κατ όνομα»

Έκλαιγα και εγώ μόλις το έμαθα αυτό και με αποπήρε  ύπνος, μας είπε το παλληκάρι που  περιέγραψε το συγκλονιστικό αυτό γεγονός .
« ακόμα και μέσα στον ύπνο μου πονούσα, όταν εμφανίστηκε μπροστά μου μια ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΗ που έκλαιγε και αυτή και μου είπε :
¨ δάκρυα θέλω παιδία μου , δάκρυα πολλά για να σας βάλλω από την Αυλή του σπιτιού μου μέσα στο Σπίτι του ΥΙΟΥ ΜΟΥ¨»

ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας   

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

ΓΕΡΟΝΤΑΣ : « Γίνεται μια παγκόσμια σατανική τελετή τέτοιες μέρες Πασχαλιάς»

 ΓΕΡΟΝΤΑΣ : «  Γίνεται μια παγκόσμια σατανική τελετή  τέτοιες μέρες Πασχαλιάς»
Και συνεχίζει με τα παρακάτω:
« πήραμε ένα μάθημα τι θα ζήσουν οι πιστοί χριστιανοί στον τελικό αντίχριστο»
« τώρα το αντίχριστο πνεύμα εφαρμόζει  τα ¨θεραπευτικά – πνευματικά ¨  πρωτόκολλα του »
« θα διακοπεί η κακία του αντίδικου να κάνει ζημιά στον ανθρώπινο πλάσμα του ΘΕΟΥ»
« οι άγιοι θα φανερώνονται  ολοζώντανα στις μέρες μας γιατί τους έχουμε μεγάλη ανάγκη και για να ενισχύσουν την ΠΙΣΤΗ μας»
« την Ελλάδα και τα μάτια μας , είναι το εμβόλιο για την σωτηρία του  πολιτισμού της ανθρωπότητας»
« ο ΤΙΜΙΟΣ και ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού  είναι το φυλακτήριο της οικουμένης»

ΣΤΩΜΕΝ καλώς τέτοιες μέρες άγιες αδελφοί    

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ των Θυρών


Φώτο -Προσευχόμενη γυναίκα την ώρα της Θείας Λειτουργίας ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ των Θυρών) σε ναό στην Ρουμανία.
 Νίκη Κεραμέως: ''Κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς πιστούς η Μεγάλη Εβδομάδα''

 « Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας «Ζούμε μια ιστορική στιγμή» και σημείωσε ότι «φέτος δεν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό, ούτε στις Εκκλησίες. Δεν θα ψήσουμε το Πάσχα στο χωριό. Θα το γιορτάσουμε σπίτι. Έχουμε χρόνια να γιορτάσουμε».
https://www.romfea.gr/diafora/36193-petsas-pasxa-sto-spiti-den-pame-xorio-kai-ekklisia
Όπως τόνισε ο ίδιος "θα περάσει η κρίση και θα έχουμε χρόνια μπροστά μας για να γιορτάσουμε το Πάσχα με τα ήθη και τα έθιμά του".
ΚΥΡΙΑΚΗ του ΘΩΜΑ
Τῶν θυρῶν κεκλεισμένωνἐπέστης Χριστὲ πρὸς τοὺς Μαθητάς την αφοβίαν και ειρήνη εδίδου.
Τα κοκόρια θα λαλήσουν  όχι  φυσικά του Αποστόλου Πέτρου αλλά της δικής μας απιστίας και αποστασίας.  
Όμως ο  ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ θα μας δεχτεί σαν τον Απόστολο Θωμά μέσα στο ΥΠΕΡΩΟ να ψηλαφήσουμε την πλευρά του.
Περισσότερα πράγματα στην αγάπη σας, ζητώντας την υπομονή, την ομοψυχία , την ψυχραιμία και την πίστη όλων για  να περάσει αυτός ο εφιάλτης και να πάρει μαζί του όλους τους κακούς  εφιάλτες της μεταπολίτευσης.
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
  

ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ της Πονεμένης Ρωμιοσύνης φεύγει με τον ΚΑΝΟΝΑ αυτό της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ και της ολιγόμηνης ΠΕΙΝΑΣ; O τούρκος και αυτά που κάνει δεν είναι ΚΑΝΟΝΑΣ, αλλά η αιτία για να ανοίξουμε τα μάτια μας.


«Ψυχή μου, ψυχή μου,
ἀνάστα, τί καθεύδεις
τό τέλος ἐγγίζει
καί μέλλεις θορυβεῖσθαι·
ἀνάνηψον οὖν,
ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός,
ὁ πανταχοῦ παρών
καί τά πάντα πληρῶν».
Η Πέμπτη ἑβδομάς τῶν Νηστειῶν εἶναι τό λειτουργικό ἀποκορύφωμα τῆς Τεσσαρακοστῆς. Οἱ ἀκολουθίες εἶναι μακρότερες καί ἐκλεκτότερες. Στή συνήθη ἀκολουθία τῶν λοιπῶν ἑβδομάδων θά προστεθοῦν δύο νέες ἐκτενεῖς ἀκολουθίες·τήν Πέμπτη ὁ Μέγας Κανών καί τό Σάββατο ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος.

Μπορεί  εμείς να μην λειτουργηθούμε αλλά ο Άγγελος φύλακας  του καθενός θα παρευρεθεί μέσα στις εκκλησιές  για να δώσει το παρών της ομολογίας μας στον ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ.

« Όταν θα φεύγει η Φονική αυτή πανδημία από την Ελλάδα ολοτελώς θα είναι μια μέρα που και οι ασθενείς της επιδημίας αυτής  θα σηκωθούν υγιείς από τα κρεβάτια των νοσοκομείων.»

« να κρατήσουμε ανοικτό τον δίαυλο της Προσευχής πάση θυσία γιατί έρχονται μέρες πρωτόγνωρες ιστορικά»

« θα κλάψουν πάρα πολλοί και περισσότεροι θα καταλάβουν ότι το μόνο κέρδος αυτής της προσωρινής ζωής είναι η αληθινή αγάπη»

« η Ελλάδα θα βγει πιο γρήγορα από αυτή την παγκόσμια απόγνωση και τον λόγο θα τον καταλάβουμε όλοι μας δίχως να χρειαστεί  να έχουμε περαιτέρω  εξηγήσεις »
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας