Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

" μας αξιώνει να ζούμε νέους καιρούς- ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ"

 Οκτώβριος του 2022, τελείωσαν τα θεωρητικά (ανάγνωση προφητειών, ερμηνεία Θεοσημείων, γεωπολιτική ανάλυση κα) και πάμε ίσια στα πρακτικά δηλ. στην διαχείριση του νέου περιβάλλοντος της καθημερινότητας  που πέρα των άλλων δυσκολιών εγκλώβισε τον πόλεμο και τους πολέμους που έρχονται.

Πώς τα δύσκολα θα μπορούμε να τα κάνουμε εύκολα και ανεκτικά σε μέρες που ορθώνονται τα αδιέξοδα στην βιοπάλη μας;

«Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ εστί».

και λόγω της διαφαινόμενης επισιτιστικής κρίσης που διαφημίζουν τα διεθνή ΜΜΕ εμείς ένα γνωρίζουμε «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».

ο μήνας του Οκτωβρίου εισέρχεται με μια διπλή ευλογία, πρώτη του μηνός εορτάζει  το Θαυμαστό με την  ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( άσχετα αν εμείς μεταφέραμε την εορτή στις 28 Οκτωβρίου για να μας θυμίζει το Έπος του 40- στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ η γιορτή αυτή γίνεται κανονικά) , εορτάζει την ίδια μέρα επίσης και η ΠΑΝΑΓΙΑ η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ 

Είναι σαν να επικαλείται η πρώτη του μηνός Οκτωβρίου την ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΚΕΠΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της Υπεραγίας Θεοτόκου.

και ειδικά σήμερα που φρυάξαν οι δαίμονες εντός και εκτός.

" - μην στενοχωρείσαι τι θα ζήσουμε, αλλά πως θα το ζήσουμε και θα το κάνουμε χρήσιμο για την σωτηρία μας

- λένε ότι θα δυσκολευτούμε, αλλά πρώτα θα δυσκολευτούν αυτοί που εξουσιάζουν και αδικούν εσαεί, δίχως να πούνε ένα ήμαρτον .

- πλέον ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ δεν πληρώνει με μεταχρονολογημένες επιταγές, αλλά με ρευστό απευθείας.

- πολλά βλέπουμε , πολλά ακούμε , πολλά θα πάθουμε, αλλά εμείς να μην παρεκκλίνουμε (να μην κιοτέψουμε) από τον δρόμο της αλήθειας και του δικαίου .

- πολλοί  φαντάζονται δίκαιοι, αλλά συνεχίζουν να αδικούν.

- η Ελλάδα η μικρή η αδικημένη έχει πάρει ευλογίες να γίνει μεγάλη στις μέρες μας, αλλά χρειάζεται μεγαλόκαρδους ανθρώπους. " 

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ και Καλές Σωτήριες Υπομονές 

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας