Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, ότι και να γίνει «Η Παναΐα κι θα χαντ᾿ σας» (δεν θα σας χάσει η Παναγία)

 


  

Φώτο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στις καλές γωνιές του διαδικτύου ακούς λόγους Πατέρων και Οσίων επικαιροποιώντας την καθημερινότητα σου με την προσδοκία της αιωνιότητας.
«Η Παναΐα κι θα χαντ᾿ σας» (δεν θα σας χάσει η Παναγία)
Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα ασκήσασα

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Βλέπεις ψυχές διψασμένες και τρέχεις και εσύ να βρεις μαζί τους το καθαρό Πατερικό νερό από την ΠΗΓΗ της ΖΩΗΣ.
Σχεδόν μια δεκαετία αρθρογραφίας δίχως να είμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι, αλλά ανεπανάληπτα ερωτευμένοι με ΧΡΙΣΤΟ και Ελλάδα, με την Ελλάδα και την οικουμενική αλήθεια που εκπέμπει ο κοσμοπολίτικος πανανθρώπινος πολιτισμός της.
Σε αυτό το ταξίδι αγγίξαμε  ψυχές , ήρθαμε σε επαφή με ιστολόγους – ομολογητές, με σχολιαστές που έκαναν ζωή και πράξη αποφθέγματα αγίων.
Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι των ημερών μας η ελπίδα φαίνεται πιο δυνατή και η πνευματική νίκη πιο βεβαία γιατί μετά τον ΣΤΑΥΡΟ πάντα έρχεται ΑΝΑΣΤΑΣΗ, όταν όλα τα θωρείς με τον Πατερικό Αγιόπνευστο λόγο των ασήμαντων αδελφών μας που από την αιωνιότητα φορώντας την αγιότητα  γίνονται οδοδείκτες για πραγματική χαρά και λύτρωση.   

ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ


«Ἡ Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στὸν Υἱόν της: «Υἱέ μου καὶ Θεέ μου, δῶσε στὸν κόσμον σοφία. Συγχώρησε τὸν κόσμον.» Παναγία μου, προσκυνῶ τὴν χάρη σου. Ὁ Κύριος λέει: Ἐγὼ κατέβηκα, σταυρώθηκα, καρφώθηκα καὶ αὐτοὶ δὲν πιστεύουν.» Ἀναμένει ὁ Θεός, ἀναμένει. Κάνει ὑπομονή».




«Μικροὶ μεγάλοι νὰ ἔρθουν στὴν μετάνοια, νὰ μετανοοῦν. Νὰ γνωρίζουν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἐπάνω. Αὐτοὶ δὲν τὸ γνωρίζουν, σὰν τὰ ἄλογα ζῶα τρῶνε τὴν Παρασκευή. Παρακαλῶ τὸν Θεὸ νὰ μετανοοῦν, αὐτοὶ δὲν μετανοοῦν».






«Σᾶς παρακαλῶ, ὅποιος κάνει ὑπομονή, χαρὰ σ’ αὐτόν. Ὅποιος κάνει ὑπομονή, σὰν τὸν ἥλιο θὰ λάμψει. Πολλὴ ὑπομονὴ νὰ κάνετε».






«Τὸ στόμα τὸ χρυσὸ ἐμίλησε καὶ εἶπε: Οἱ πεθεράδες νὰ σκεπάζουν, οἱ γεροντάδες νὰ σκεπάζουν. Οἱ νέοι νὰ φυλάγουν τὰ λόγια του Θεοῦ• τριαντάφυλλα στὸ στόμα, χρυσὸ κρασάκι στὸ στόμα (=ἡ Θεία Κοινωνία), νὰ εἶναι πάντα μὲ τὸν Θεόν.»






«Καὶ οἱ νέοι νὰ βάλουν στὸ νοῦ τους τὰ παντάψηλα τοῦ Θεοῦ λόγια. Τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ σὰν τριαντάφυλλα νὰ εἶναι μέσα εἰς τὴν καρδίαν».




«Ἐγὼ χορτάτη εἶμαι ἀπ’ ὅλα• μόνον θυμίαμα δὲν χορταίνω, καντήλια, –πῶς νὰ στὸ πῶ;– κεριὰ δὲν χορταίνω».






«Ὅταν δίνετε νὰ μὴ λέτε ἔδωσα, ἔχασα, τάισα. Ὁ Θεὸς σᾶς ἔδωσε τὰ ὑπάρχοντα, ὁ Θεὸς ἔδωσε εὐλογία, γιὰ νὰ δίνετε• ὅταν ἔρχονται ἀπὸ μακριά, νὰ φιλοξενεῖτε καὶ νὰ τὰ δίνετε ὅλα».






«Δῶσε στοὺς φτωχούς. Ἐμεῖς εἴμαστε ἀχόρταγοι, ἀνόητοι, βλάσφημοι, λαίμαργοι».




«Ἐγὼ θὰ φύγω, ἀλλὰ νὰ ξέρετε• ἡ λαιμαργία θὰ χάσει τὸν κόσμον, ἡ λαιμαργία καὶ ἡ ὑπερηφάνεια».




«Πολλὰ ὑπομονήν• πολλὰ ὑπομονήν.




«Τὰ μάτια κλειστά, τὸ στόμα κλειστό, τὰ αὐτιὰ κλειστά, γιὰ νὰ κερδίσουμε. Ὁ κόσμος τί κάνει, τί εἶδες, τί ξέρεις; Δὲν εἶδα τίποτα, δὲν ξέρω, χαμπὰρ κι ἔχω (=δὲν ἔχω χαμπέρι, δὲν παίρνω εἴδηση). Δὲν ἀκούω, δὲν βλέπω».






«Μυρίζω χῶμα, τὸ χῶμα μᾶς ἔπλασε, στὸ χῶμα θὰ πᾶμε. Ἐλᾶτε ἐσεῖς ποὺ εἶστε καλοί, θὰ ἁγιάσετε τὸ χῶμα».




«Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ κάνει σοφὸν τὸν ἄνθρωπο. Ποιός εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Ὄχι νὰ φοβᾶσαι τὸν Θεό, ἀλλὰ νὰ φοβᾶσαι νὰ μὴν στενοχωρήσεις τὸν ἄλλο, νὰ μὴν τὸν βλάψεις, νὰ μὴν τὸν ἀδικήσεις, νὰ μὴν τὸν κατηγορήσεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ σοφία. Ὕστερα τὰ ἄλλα, γιὰ νὰ ζήσεις, σὲ φωτίζει ὁ Θεὸς τί νὰ κάνεις».




«Ἅμα τὰ πράγματα τὰ ἀφήκεις στὸν Θεό, ἔρχονται μονάχα. Μὴν προσπαθεῖς νὰ βγάλεις, ἅμα δὲν σὲ δώσει ὁ Θεός. Ὅσο τρέχεις, τόσο λίγο βγάζεις (=κερδίζεις)».




«Νὰ σκεπάζετε, νὰ σᾶς σκεπάζει ὁ Θεός».






«Ἂν κάποιος θυμώσει, νὰ πάει ἀμέσως νὰ μιλήσει, νὰ λέει δῶσε μου ἕνα κάτι, καὶ νὰ μιλήσει. Θυμὸν νὰ μὴν κρατοῦμε. Ὁ θυμὸς εἶναι κακὸν πράγμα. Ὅποιος εἶναι θυμωμένος καὶ ἀντίδωρο δὲν πρέπει νὰ παίρνει».






«Νὰ μὴν κάνετε χρέη, νὰ εἶστε ἐλεύθεροι, ἡ ψυχὴ νὰ φύγει ἀπάνω».






«Τὴν Κυριακὴ νὰ μὴν κάνεις οὔτε πίττες οὔτε τίποτα, μόνο τὶς πιὸ ἀναγκαῖες δουλειές. Ἡ Κυριακὴ εἶναι μέρα τοῦ Θεοῦ. Κυριακὴ νὰ μὴ δουλεύετε. Ὅποιος δουλεύει τὴν Κυριακὴ εἶναι κλέφτης. Τὰ χέρια του λερώνει, ὅπως οἱ κλέφτες. Τὴν Δευτέρα νὰ κάνετε καλωσύνες».






«Πολλὰ λόγια νὰ μὴ λέτε, λίγα καὶ εὐλογημένα. Νὰ ἀγαπᾶτε τὸν Θεὸν καὶ ἡ καρδία σας νὰ λάμπει ὡσὰν τὸν ἥλιον» https://topothoumeno.blogspot.com/

ΑΔΕΛΦΟΙ η ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ της Κλεισούρας είναι μια από τις σύγχρονες ΑΓΙΕΣ των ημερών μας που θυμίζει τις μεγάλες Αγίες των πρώτων χριστιανικών χρόνων με μεγάλη παρρησία στον ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ.
Σε κάποιον εκκλησιαστικό μεγάλο παράγοντα που ενώ έδειχνε Ορθοδοξότατος και Πατερικός άρχισε δημόσια να συνέρχεται σε αίθουσες  προτεσταντικών και άλλων  ομολογιών, παρουσιάστηκε η ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ της Κλεισούρας και είπε :
« γιατί  σκανδαλίζεις  το κοπάδι που σου χάρισε ο ΘΕΟΣ , δεν γνωρίζεις ότι θα δώσεις λόγο για κάθε βήμα σου σε τέτοιες αίθουσες που μπαίνεις »

ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας