Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

''Αυτός που ελπίζει στον Κύριο, βαδίζει ήρεμος στον αγώνα της ζωής του, και διανύει τον δρόμο αυτό δίχως το άγχος των μεριμνών..." Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης

 

Το γνώθι σ' αυτόν σελ. 161 Τόμος Ε')