Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 23 Απριλίου 2022

ΟΛΑ ΓΕΜΙΣΑΝ ΦΩΣ 2022 ( το φωτίζον πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο) ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ