Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 24 Απριλίου 2021

" στην εκκλησία δεν δεχόμαστε πιστοποιητικά εμβολιασμού αλλά μόνο πιστοποιητικά βαπτίσεως" Νεόφυτος Μόρφου ( τους ξετίναξε)