Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

Οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες μίλησαν, αλλά δεν μίλησε ακόμη η ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.

 Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου Ύμνου στην Ιερά Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους που περιπολούσε και περιπολεί στα τείχη της ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ.

Ολάκερη η ανθρωπότητα θα κλίνει γόνυ και θα ταπεινωθεί ενώπιον ΤΗΣ.

Πολλάς χάριτας χρεωστούμε στην Κυρία των Ουρανών. Ακόμα δεν μίλησε η ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ του Ελληνικού Έθνους.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Να ποιος φυλάει Ελλάδα – ΑΙΓΑΙΟ- Κύπρο. Να ποιος θα αποκαταστήσει τα ΔΙΚΑΙΑ της Ελληνικοτάτης Μακεδονίας. Να ποιος θα μιλήσει κατάλληλα στον θρασύτατο τούρκο ( ίσως για τελευταία φορά μέσα στην ιστορική διαδρομή του). Να ποια θα επαναφέρει την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ στην πνευματική οδό της ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ.

" Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων,
Θεοτόκε Παρθένε,
καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς,
κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε,
οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου,
καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας·" 

Πίσω από τις ευχές και τους βαρύγδουπους λόγους υπάρχει μεγάλος πόνος και προσευχή να προστρέξει η ΠΑΝΑΓΙΑ στην παγκόσμια θλίψη των ημερών μας.

Το σινάφι των εξουσιαστών που τσαλαπάτησαν τις ελπίδες του Έλληνα και της Ελληνίδος, αλλά δεν μπόρεσαν να τις σβήσουν, δεν μπορεί να μιλάει για ΠΑΝΑΓΙΑ.

Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ στις επίσημες τελετές δεν θέλει μεγάλα λόγια, αλλά μεγάλες καρδιές με ΧΡΙΣΤΟ και Ελλάδα.

Όποιος τιμάει με το είναι του την ΠΑΝΑΓΙΑ, τον τιμάει και η ΠΑΝΑΓΙΑ.

Ας είμεθα βεβαιόπιστοι
η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ θα κάνει μεγάλη ΧΑΡΗ στην μικρή, αλλά μεγάλη Ελλάδα.

" Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ,
φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας,
τοῦ ψεύδους τὸ σκότος·
τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης Σωτήρ,
μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν,
οἱ τούτων δὲ ρυσθέντες,
ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον·" 

«μες του ΑΙΓΑΙΟΥ τα νησιά, Αγγέλοι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ φτερουγίζουν και τα πυραυλάκια του Ερντογάν δεν θα χορεύουν»

Η ΠΑΝΑΓΙΑ προς το παρόν μόνο δακρύζει επί 7 σχεδόν συνεχόμενους μήνες την στιγμή που την περικυκλώνουν προσευχές απλών και ταπεινών να προστρέξει να βοηθήσει τα παιδιά της που τα φυλάκισαν σε δαιμονικά αδιέξοδα.
" Δύναμις τοῦ Ὑψίστου,
ἐπεσκίασε τότε,
πρὸς σύλληψιν τῇ Ἀπειρογάμω·
καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδύν,
ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι,
τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν,
ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως·
Ἀλληλούια." 

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας