Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Διήμερος ή τριήμερος Αναστήθηκε ο Χριστός;

 anastasi christou.1

Το θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου αποτελεί το κέντρο των εορτών στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού ο Χριστός με την Ανάσταση μας ενσωμάτωσε στην αιώνια ζωή του Θεού Πατρός.

Μιλώντας για την Ανάσταση, είναι δύσκολο να πει κανείς πό­τε και ποια ώρα ακριβώς, αναστήθηκε ο Χριστός. 

Οι τέσσερις Ευαγγελιστές, ως ημέρα αναστάσεως του Ιησού, αναφέρουν την αρχή της ημέρας της Κυριακής:

Κατ. Ματθ. 28

1 Πολύ αργά δε κατά την νύκτα του Σαββάτου, όταν βαθειά εγλυκοχάραζε η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, δια να ιδούν τον τάφον.

Κατ. Μαρκ. 16

1 Κατά την επομένην, όταν έδυσε το ήλιος και επερασε το Σαββατον, η Μαρία Μαγδαληνή και Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, και η Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, δια να έλθουν στον τάφον και αλείψουν τον Ιησούν. 2 Και πολύ πρωϊ την πρώτην ημέρα της εβδομάδος, την ώρα που εγλυκοχάραζε το φως του ήλιου, ήλθαν στο μνημείον.

Κατ. Λουκ. 24

1 Κατά την πρώτην δε ημέραν της εβδομάδος, ενώ ήσαν ακόμη βαθειά χαράματα, ήλθον στο μνήμα οι γυναίκες με τα αρώματα, που είχαν ετοιμάσει, και μερικαί άλλαι μαζή των. 2 Ευρήκαν δε τον λίθον, που έκλειε το μνημείον, κυλισμένον πέρα από αυτό.

Κατ. Ιω. 20

1 Κατά την πρώτην ημέραν του Σαββάτου, δηλαδή την Κυριακήν, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί στο μνημείον, ενώ ακόμη ήτο σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος, που έκλειε την θύραν του μνημείου, ήτο σηκωμένος από εκεί.

Είναι ξεκάθαρό ότι τους Ευαγγελιστές δεν τους ενδιαφέρει η ακριβής ώρα, αλλά η ημέρα της Ανάστασης, ώστε να επιβεβαιώσουν το τριήμερο.

Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει στους μαθητές, ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί «αποκτανθήναι και τη τρίτη ημέρα εγερθήναι» (Ματθ. 16, 21).

Γνωρίζουμε ότι η ημέρα του Σαββάτου είναι αφιερωμένη στους κεκοιμημένους, και η Κυριακή εις τον Αναστάντα Χριστόν.

Ο Χριστός είναι ξεκάθαρος ότι πρέπει να είμαστε ακριβής εις τον λόγο του Ευαγγελίου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: “ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.”

Δυστυχώς, από τότε μέχρι σήμερα πολεμείται με το ίδιο τρόπο ο Αναστημένος Χριστός…

Ο ερημίτης

πηγή https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/43068-diimeros-i-triimeros-anastithike-o-xristos