Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Συγκινηθήκαμε γιατί διακρίναμε τον οικείο σε εμάς γραφικό χαρακτήρα του οσίου πατρός γέροντος Εφραίμ του Αριζονίτη και ειδικότερα από αυτά που έλεγε. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ αδελφοί

 


( μας το έστειλαν καλοί φίλοι από την Κρήτη)

Παρασκευή Πρό Τῶν Βαΐων, 15 Μαρτίου 1980 Στή φτωχή προσευχή μου ἀπόψε θερμά παρακάλεσα τόν Οὐράνιο Βασιλέα καί Πατέρα μου νά μοῦ σβύση ἀπ΄ τό ποινικό τῆς ψυχῆς μου ὅ,τι ἔχω γράψει μέ τίς ἀπροσεξίες μου. Τά δάκρυά μου ἄς πέσουν ἐπάνω στά γραμμένα ἁμαρτήματά μου καί ἄς τά σβύσουν. Θεέ μου κάνε μου κάνε μου αὐτή τή μεγάλη χάρι καί ἐλεημοσύνη καί ἐξάλειψε τό ἄπειρο πλῆθος τῶν μικρῶν καί μεγάλων ἁμαρτιῶν μου. Ἔκλαψα πολύ γιά τίς κηλῖδες τοῦ ἐνδύματος τῆς ψυχῆς μου. Πῶς θά παρουσιαστῶ στόν Νυμφίο μου μέ τόσες λέρες καί βρωμιές; Ἐλθέ, γλυκειά μου ἀπόλαυσις ὁ Θεός μου καί σκήνωσε στήν καρδιά μου καί καθαρι- σέ την ἀπό κάθε τι τό βρώμικο καί ἀξίωσέ με νά ὀσφανθῶ τήν θεία εὐωδία τῆς ὑπεραγνώστου φύσεώς Σου. Τό νοητό φῶς σου μέ κάνει νά χύνω ἄφθονα δάκρυα, γιατί τό φῶς σου εἶναι ἡ δόξα τῆς ὑπεραρρήτου καί ὑπεραγνώστου φύσεώς σου, πού αὐτή μέ θέλγει τρομερά. Πότε θά σέ ἰδῶ χαρά μου! Θά περιμένω μέ ὑπομονή. Εὐχαριστῶ Ἀγάπη μου καί Πατέρα μου.

Αυτές είναι οι νουθεσίες και οι παραινέσεις του οσίου γέροντα προς ημάς προσωπικά  και φυσικά προς όλους μας.
 

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας