Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

ΑΝ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΚΡΑΞΟΝΤΑΙ

 


Κατά Λουκάν (ιθ΄ - 40) " Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται.