Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ Covid -19


Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΣΦΑΓΜΕΝΗΣ στην Ιερά Μονή του Βατοπαιδίου – ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  ( φώτο από fb ΠΑΝΑΓΊΑ ΠΑΡΑΜΥΘΊΑ)

Με τις άτοπες αποφάσεις  μας να μην γίνουμε δράστες ιερόσυλων συμπεριφορών .

Όχι μόνο πρέπει να προσκυνούμε σεβαστικά, αλλά και σεμνοπρεπώς να ασπαζόμεθα τις Ιερές Θαυματουργές εικόνες μας και τα Ιερά Λείψανα. Η ενοικούσα αγιαστική ΧΑΡΙΣ των είναι θεραπευτική και σωστική.  

« πολλά θα είδομεν και πολλά θα ακούσουμε, αν κατορθώσουμε και μείνουμε στερεοί , ακλόνητοι, και αμετακίνητοι εις εκείνα που μας δίδαξε ο αρχηγός και ο τελειωτής της Πίστεως μας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός , οι Θεοφόροι Πατέρες της εκκλησίας μας, να είμεθα πλέον βέβαιοι , ότι πάντα εμείς θα προοδεύουμε εις το  αγαθόν και την αρετήν , οι δε εχθροί θα υποστούν εκείνα που υπέστη ο αρχιερεσιάρχης Αρειος και όλοι εκείνοι που επολέμησαν την εκκλησία. (16_3_1997) - Μητρ. Σισανίου και Σιατίστης Αντωνίου


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (16_3_1997) - Μητρ. Σισανίου και Σιατίστης Αντωνίου
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Ἀντώνιος Κόμπος ἐγεννήθη τῷ 1920 εἰς Ἄργος Ἀργολίδος. Ὑπῆρξε ἀπόφοιτος τῆς Μαρασλείου Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τὰ Πανεπιστήμια Ὀξφόρδης καὶ Παρισίων. Διετέλεσε καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς Ἱερατικῶν Σχολῶν. Κατὰ τὰ ἔτη 1971-74 ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη εἰς τὰς 3.12.67, πρεσβύτερος δὲ εἰς τὰς 4.12.67. Τὴν 23ην Μαΐου 1974 ἐξελέγη Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης. Ἐξέδωκεν ἀξιόλογα ἐπιστημονικὰ ἔργα. Ἐδημοσίευσε βιβλιοκρισίας καὶ ἄρθρα ἐποικοδομητικὰ εἰς διάφορα περιοδικά. Ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ τῇ 17ῃ Δεκεμβρίου 2005.
Από το ιστολόγιο ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Τούτες τις ώρες όλοι οι άγιοι πατέρες νοιάζονται για εμάς , να μην προδώσουμε το ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ μας, γιατί σαν εικόνες και πρόσωπα ΘΕΟΥ είμαστε συνέχεια των Οικουμενικών Συνόδων της ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ


Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας