Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

« δεν μας ¨σκεπάζει ¨ το ράσο κανενός πατριάρχη εν ζωή»-« το ράσο σαν ράσο είναι τιμημένο» - « αλλά μας σκεπάζει από τον λοιμό των ημερών η Τίμια Εσθήτα ή το Ιερόν Μαφόριον της Υπεραγίας Θεοτόκου» « μας σώζει η ΠΙΣΤΗ που θεμελιώνεται πάνω στην χιλιόχρονη παράδοση της Ρωμιοσύνης και η αγάπη του Ελληνισμού στον Θεσμό του Οικουμενικού Θρόνου»