Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

" Πολλά καλάμια καβαλήσατε όλοι σας" - έρχεται η ομολογία του ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ.
https://youtu.be/y2mRYL2P_O8

Π. Ευάγγελος: «Σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτό που έκανες Οικονομόπουλε! Πάρτε θάρρος και φανερωθείτε όλοι!