Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Σε μικρό καιρό η ΑΝΑΛΗΨΗ του ΚΥΡΙΟΥ μας θα είναι ΑΡΓΙΑ και γιορτή καθώς πρέπει ..γιατί θα καταλάβουμε τι σημαίνει.


Να μην βλέπουμε τώρα το σκοτάδι που μας σκέπασε, γιατί ξημερώνει κάποτε και αυτό το κάποτε θα είναι ΛΙΑΚΑΔΑ ΘΕΙΚΗ σύντομα. Το μπουρίνι του ακαθάρτου πνεύματος που γέμισε τον οπτικό ορίζοντα μας διαλύεται.
Τώρα στις δυσκολίες της ανθρωπότητας ακούμε τον ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΥΡΙΟ να λέει στους μαθητές του αποστόλους αλλά και στους αποστόλους μαθητές του όλων των εποχών ( εν δυνάμει αγίους του και ομολογητές )
 Ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ’ ὑμῶν.
« Όπως λοιπόν εκείνος έζησε και απεβίωσε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε, έτσι κι' εμείς ζούμε και πεθαίνουμε και θα αναστηθούμε όλοι. Την ανάληψη όμως δεν θα πετύχουμε όλοι, αλλά μόνο εκείνοι για τους οποίους ζωή είναι ο Χριστός και ο θάνατος είναι κέρδος, όσοι προ του θανάτου σταύρωσαν την αμαρτία δια της μετανοίας, μόνο αυτοί θα αναληφθούν μετά την κοινή ανάσταση σε νεφέλες προς συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. (Α' Θεσ. 4:17). http://www.saint.gr/1759/saint.aspx


Ας έρθουμε στο υπερώο μας, στο νου μας προσευχόμενοι, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να πετύχουμε την επιδημία του Παρακλήτου και να προσκυνήσουμε Πατέρα και Υιό και άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο».