Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Έφτασαν αδελφοί τα δύσκολα, αλλά και τα ευλογημένα, όσοι το αντιλαμβάνονται ήδη,πίνουν από το αθάνατο κρασί του 21.