Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Θησαυρός ἐν ὀστέοις- πλεόνασμα της ΑΦΑΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ του Ουρανού για τις μέρες μας.


Φώτο : η ψηφιδωτή εικόνα των ΑΓΙΩΝ στο ΑΓΙΑΣΜΑ στο Λόφο των Καρυών στην Θερμή Λέσβου


Το κεκρυμμένο μυστήριο του Λόφου των Καρυών στηρίχθηκε σε αποδείξεις.
Τα Χαριτόβρυτα Ιερά λείψανα των Νεοφανών ΑΓΙΩΝ Ραφαήλ , Νικολάου και Ειρήνης σωστική παρέμβαση του ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ για την δύσκολη εποχή μας.
Αυτές οι σειρές παρουσίασης δεν είναι τηλεοπτικές σειρές, αλλά βιωματικές εμπειρίες από απλούς καθημερινούς  ανθρώπους.
Πολλές φορές παρουσιάστηκε ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ σε πιστούς και είπε « εσείς μαθαίνετε για μένα και εγώ έρχομαι τάχιστα  να σας βοηθήσω στις δυσκολίες »


Οικονομία ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ μας έδωσε αυτό το Χαριτόβρυτο συναξάρι για να παρηγορηθούμε, ότι ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ο ΘΕΟΣ.


Όταν μαθαίνουμε για τους ΑΓΙΟΥΣ μας, αυτοί χαίρονται και η τιμή που τους αποδίδουμε επιστρέφει σε εμάς με ενίσχυση της Πίστης και καθοδήγηση της ζωής μας από αυτούς.


Συνεχίζουμε να προβάλουμε την σειρά από την αφήγηση των επί  μέρους ιστορικών και εκφαντορικών στοιχείων αυτής της ΘΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ στο Λόφο των Καρυών της Θερμής Λέσβου.  


  

Θησαυρός ἐν ὀστέοις.

Ἰ.Μητρόπολη Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου