Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Ἡ μορφή τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ὁλοφώτεινη στό ἅγιο Ποτήριο. ( βίντεο)Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀναστάσιμης θείας Λειτουργίας τῆς 16ης Ἀπριλίου 2017, σχηματίζεται πάνω στόν ἅγιο Ἄρτο, μέ τήν παρουσία τοῦ ἁγίου Φωτός, ἡ μορφή τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Ἡ μορφή τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ὁλοφώτεινη στό ἅγιο Ποτήριο. ( βίντεο)