Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Είπε Γέρων :Η μόνη περίπτωσις που υπάρχει μολυσμὸς εις τὸν Ιερό Ναὸ είναι όταν υπάρχει συμπροσευχή μὲ αιρετικούς!