Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Ο "Χερουβικός Ύμνος" όπως ακουγόταν στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ μέχρι το 1453


Ευλογημένοι ύμνοι σε ευλογημένο χώρο.. Ο Θεός μαζί μας..
ΧΡΙΣΤΕ και ΠΑΝΑΓΙΑ μας χαρίστε μας αυτό το υπέροχο ΔΩΡΟ!!!!!!Αυτό το θαυμαστό όνειρο να γίνει πραγματίκότητα!!!!!Να αξιωθούμε αυτής της ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΣ ΣΟΥ!!!!!! Ας γίνει όμως το ΑΓΙΟ Θέλημα ΣΟΥ!!! Ευλογημένο να είναι !!!!!