Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Ὁ υἱός (ἐπίσκοπος) ἀσπάζεται τόν πατέρα (παπᾶ)! Σε αυτή την σκηνή εἰκονίζεται ὁ Παράδεισος...! από το fb


Η Οδός των Αγίων...
Είναι η ταπείνωση!

Συνάντηση Αγίων...
Οὔτε μίτρες, οὔτε εγκόλπια,
οὔτε πατερίτσες, οὔτε παρατρεχάμενοι.
Συνάντηση ἐν ἁπλότητι.
Τοὐτέστιν Ὀρθοδόξως.

Ὁ μακαριστός μητροπολίτης Σιατίστης Ἀντώνιος ἐξομολογεῖτο στόν πατέρα Ἰωάννη Καλαΐδη.
Τόν εἶχε πνευματικό τόν παπα-Γιάννη.

Ὑπάρχουν καί ἐπίσκοποι, πού ἐξομολογοῦνται... Δόξα τῷ Θεῷ! Παρά τό πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων μας, δέν μᾶς ἐγκατέλειψε ἀκόμα ἐντελῶς.

Μέ τέτοιους Ἁγίους δίπλα μας,
θά εἴμαστε ἀναπολόγητοι...

Τί τρυφερή, μεγαλειώδης, οὐράνια σκηνή!
Ὁ υἱός (ἐπίσκοπος) ἀσπάζεται τόν πατέρα (παπᾶ)! Τολμῶ νά πῶ, ὅτι στήν σκηνή αὐτή εἰκονίζεται ὁ Παράδεισος...!

Από
Συνεργείο Προσευχής