Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Τα κόλλυβα της ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - οι ψυχές των προγόνων μας ένα ΟΛΑΚΕΡΟ ΕΘΝΟΣ προσευχόμενο για εμάς στον Ουρανό.


Η Ελλάδα πότε δεν πεθαίνει γιατί είναι ΜΥΡΟΦΟΡΟΣ της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ του ανθρώπινου πολιτισμού εις τους αιώνες .

Τώρα πρέπει να κρατηθούμε καλά στην άκρη του ρήγματος. 

Αν κάνουμε πίσω λίγο εμείς που λέμε ότι ζούμε ΧΡΙΣΤΟ, θα κρατήσουμε και τους άλλους από την πτώση.

Αίφνης μηνύματα που λαμβάνουμε από ανθρώπους της προσευχής και της άσκησης λένε, ότι ώρα με την ώρα η κατάσταση επιδεινώνεται με τον τούρκο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για μέσα και για έξω.

Και αυτοί που δεν κατανοούν σε λίγα λεπτά θα καταλάβουν.

Επειδή ο σουλτάνος θεωρεί την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ κατάκτηση του, κάποιες άγιες ψυχές του διαμήνυσαν, ότι η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ έκλεισε για το μνημόσυνο τους μέσα εκεί και μάλιστα σύντομα.
(παραπάνω δεν έχουμε ευλογία να πούμε)  

ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας