Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

ΟΤΑΝ ΔΕΙΣ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ ΕΙΔΕΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (Σεβ. Μόρφου για τους αγίους της εποχής μας)


ΕΠΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
« Μετά την Συρία , στην Λιβύη , σε λίγο στο ΑΙΓΑΙΟ θα έχουμε ιστορίες…» Σεβ. Μόρφου ( στο χρονικό σημείο 1
: 24 : 27) και άλλα ουσιώδη και πνευματικά

 « Αν ζούσε σήμερα ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ο Αιτωλός δεν θα άνοιγε σχολεία, αλλά θα έκλεινε…» Σεβ. Μόρφου