Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ


Ὅπως ἡ κυρία Θεοτόκος κυοφόρησε τό Χριστό καί αὐτό τήν ἀνέδειξε Μητέρα τοῦ Κόσμου, οὕτω καί ἡ Ἐκκλησία κυοφορεῖ τόν Παράκλητο, τό Πνεῦμα τῆς Ἀλήθειας.