Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Αφού άρπαξαν τον πολιτισμό και την ιστορία μας βλ. Μακεδονία, αφού πάνε να αρπάξουν την γη και την θάλασσα μας βλ. ΑΙΓΑΙΟ , αρπάζουν παιδιά – τα μάτια τούτες τις ώρες ανοικτά.