Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

Φαίνεται ότι μετά την ΚΥΡΙΑΚΗ των ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ξεκινούν τα χοντρά γεωπολιτικά ζητήματα στο ΑΙΓΑΙΟ. Οι συγκυρίες βοούν και τα ξένα ΜΜΕ σιγοντάρουν σύγκρουση. Ο τούρκος θα ανοίξει όλα τα χαρτιά του, γιατί ο χρόνος της οικονομικής επιβίωσης του μετράει ανάποδα.