Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Το κουταλάκι ( ΑΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ) και οι κουτάλες των ατασθαλιών της μεταπολίτευσης. Τι χρόνια ζούμε ΘΕΕ μου;


Τους πείραξε το κουταλάκι ( η ΑΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ) και δεν τους πείραξαν οι ΚΟΥΤΑΛΕΣ με τις οποίες οι κλέφτες της μεταπολίτευσης έπιναν σε σούπα το αίμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ;

Τώρα κατανοώ την φράση ενός μεγάλου στάρετς που το 2015 μας είπε « τόσοι πολλοί οι προδότες όσο τα φύλα του βασιλικού και τα άστρα του ουρανού»

Να υπακούσουμε στις ορθές υγειονομικές οδηγίες για την καταστολή της φονικής πανδημίας για την οποία με συνεχή αρθρογραφία μας , από την στιγμή που εμφανίστηκε κτυπούσαμε το καμπανάκι , ενώ εδώ ομιλούσαν για πλάνα ανάπτυξης.
Να κάνουμε υπακοή ως νομοταγείς πολίτες, αλλά κυρίως ως άνθρωποι.
Να το κάνουμε αυτό όχι με την επιβολή του νόμου αναγκαστικά, αλλά με πνεύμα αγάπης για τον πλησίον μας.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Άλλο πράγμα ο συνωστισμός στις εκκλησιαστικές συνάξεις των ΘΕΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ και άλλο πράγμα το « κουταλάκι» δηλ. η ΑΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ.
Στην ΑΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ στέκεται ο ίδιος ο ΧΡΙΣΤΟΣ και δίνει ΖΩΗ.
ΣΤΙΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ με τις οποίες έπιναν σε σούπα το αίμα του Ελληνικού λάου τα λαμόγια πάσης φύσεως και οι διαπλεκόμενοι δαίμονες της μεταπολίτευσης στεκόταν ο ΘΑΝΑΤΟΣ της Ελλάδος.

Η χαριστική βολή στον Έλληνα και την Ελληνίδα που έδιναν οι γκεσταπίτες της Γερμανικής κατοχής λοξοδρόμησε σήμερα   και βρήκε τους εχθρούς του ΧΡΙΣΤΟΥ;

Παραθέτουμε απάντηση

Ἀπάντηση ἀπὸ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν στὸν τότε βουλευτὴ τοῦ ΠΑΣΟΚ Βασίλη Αγοράστη ἐν ἔτει 1988 μέσω του τότε


Ἀντιπρόεδρου του  Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν κ. Ἀθανάσιου Αβραμίδη ἐπίκουρου καθηγητὴ τῆς ἰατρικῆς.
« Εἰς τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων κατετέθη ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ κ. Αγοράστη, μὲ τὴν ὁποία πρῶτα καταφέρεται γιὰ τὸ «θλιβερὸ καὶ ἀπαράδεκτο φαινόμενο» ...τὸ κουταλάκι! (ἐννοεῖ ὁ βουλευτὴς τὴν Ἁγία Λαβίδα) νὰ μπαίνει στὸ στόμα γέροντα 70 - 80 ἐτῶν μὲ σάπια δόντια, καὶ στὴ συνέχεια στὸ τρυφερὸ στοματάκι του βρέφους τῶν 6 μηνῶν ἢ τοῦ νηπίου.

 Γεγονὸς ποὺ προκαλεῖ ἀποστροφή, προβληματισμὸ καὶ ἀνησυχία, γιὰ μεθόδους ἀναχρονιστικὲς καὶ ἐπικίνδυνες στὴ σύγχρονη κοινωνία καὶ δημόσια ὑγεία.


Ὕστερα δέ, ἐρωτᾶ, ἂν αὐτὸ τελεῖ ὑπὸ τὴν ἔγκριση τοῦ ὑπουργείου καὶ ποιὲς εἶναι οἱ ἀπόψεις τῶν ἰατρικῶν συλλόγων καὶ κυρίως τοῦ ἰατρικοῦ συλλόγου τῆς Ἀθήνας.


Προφανῶς, ὁ ἐρωτῶν βουλευτής, δὲν γνωρίζει ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι παμπάλαιο, καὶ ἐπ'αὐτοῦ κατὰ καιροὺς ἔχουν λάβει θέση οἱ πάντες. Πρόκειται δέ, γιὰ ἕνα θέμα πίστεως κατ'ἐξοχὴν καὶ ἐλάχιστα ἰατρικό, διότι εἶναι θέμα ἐπενεργείας ὑπερφυσικῶν πνευματικῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες βρίσκονται πέραν ἀπὸ τὸ πεδίο ἐρεύνης καὶ τῶν δυνατοτήτων τῆς ἐπιστήμης.


Ὁ πιστὸς προσέρχεται γιὰ νὰ κοινωνήσει .....μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης!
Πίστεως σὲ ἐκεῖνον ποὺ εἶπε, ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ καὶ εἶναι πεπεισμένος ὅτι μεταλαμβάνει Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ.
Προσέρχεται δέ, μὲ συντριβὴ καρδίας στὸ Ἅγιο Ποτήριο, στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἶνα λάβει Χριστό, Σωτῆρα καὶ Ζωή, ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς! Ὄχι δέ, θάνατο!


Στὸ ὄνομα τῆς Πίστεως τοῦ καὶ στὴν ἀξιοπιστία τοῦ Θεοῦ του, τοῦ εἶναι ἀδιανόητο ὅτι ὁ παντοδύναμος Θεός, ὁ ὁποῖος ἀγάπη ἐστὶ καὶ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἀνέβηκε στὸ Σταυρό, θὰ ἐπέτρεπε ποτὲ νὰ μεταδοθεῖ στὸν μεταλαμβάνοντα μιὰ ὁποιαδήποτε ἀρρώστια, μὲ τὸ ἴδιο Τοῦ τὸ Σῶμα καὶ μὲ τὸ δικὸ Τοῦ Αἷμα, ὅταν μὲ αὐτὰ τὸν ἁγιάζει.
Ἑπομένως διά τὸν πιστό, πρόβλημα δὲν ὑπάρχει.


Ἐκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι ἀμφιβάλλουν ἢ φοβοῦνται μὴν πάρουν κάποια ἀρρώστια μὲ τὴ Θεία Κοινωνία, ὅσοι δὲν πιστεύουν στὴν οὐσία τῆς Θείας Κοινωνίας, αὐτοὶ ποὺ δὲ ἔχουν λόγο νὰ μεταλάβουν καὶ εἶναι δικαίωμά τους, πρέπει νὰ ἀπέχουν.


Ἄς ἀφήσουν ὅμως τοὺς ἄλλους ἥσυχους. Εἶναι μάλιστα παρατηρημένο ὅτι οἱ μὴ πιστεύοντες εἶναι κυρίως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι περισσότερο ὁμιλοῦν διὰ τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία. Ὅπως καὶ τὸ ὅτι ‘'κόπτονται ‘' γιὰ τὸ καλὸ τῶν πιστῶν ἐξ' ἐκείνων ποὺ ἀσκοῦν πολεμικὴ ἐναντίον τῆς πίστεως.


Πάντως ἰατρικῶς, δὲν ὑπάρχει οὔτε μία βεβαιωμένη περίπτωση ἁπλοῦ πιστοῦ, στὸν ὁποῖο νὰ ἔχει μεταδοθεῖ ἀρρώστια μὲ τὴν Θεία Μετάληψη. Οὔτε καὶ ἱερέως ὁ ὁποῖος μάλιστα μετὰ τὴν κοινωνία τῶν πιστῶν κάνει τὴν κατάλυση καὶ καταπίνει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα τῆς Θείας Κοινωνίας μέχρι τρυγός, μαζὶ μὲ ὅτι ἀπὸ τὸ στόμα του κάθε μεταλαμβάνοντος δια τῆς Ἁγίας Λαβίδος, κατέληξε στὸ Ἅγιο Ποτήριο.


Οὔτε ἀκόμα καὶ τότε ποὺ ἔβραζε ἡ φυματίωση, ἐθέριζε ἡ σύφιλη καὶ ἡ λέπρα ἦταν εὐρύτατα διαδεδομένη!


Τὰ ἴδια προφανῶς θὰ ἴσχυαν ἂν ἐτίθετο θέμα καὶ γιὰ τὸ AIDS.


Δεδομένα τὰ ὁποῖα νὰ ὁδηγοῦν τὴν ἰατρικὴ σὲ παρέμβαση δὲν ὑπάρχουν.

Σὲ θέματα πίστεως ἄλλωστε, ὅταν μάλιστα πρόκειται γιὰ τὰ Μυστήρια τῆς χριστιανικῆς πίστεως δὲν εἶναι ευκαιρές νὰ εἰσέλθει ἡ ἰατρική, διότι τὰ Μυστήρια τελοῦνται μὲ τὴν ἐπενέργεια πνευματικῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες εἶναι ἐκτὸς τοῦ πεδίου τῶν δυνατοτήτων τῆς ἐπιστήμης, ἄρα καὶ τῆς ἰατρικῆς. Ἑπομένως τὸ θέμα παραμένει στὶς ἁρμοδιότητες τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἐπιλέγει τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ διεκπαιρεώνει τὴν ἀποστολή της.

Σύγκρουση μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει, παρὰ μόνο στοὺς ἔχοντες τρικυμία,τρικυμίᾳ ἐν κρανίῳ.
Ἐφ'οσον ἀμφότερες ἐξυπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια, ὁπωσδήποτε δὲν κινοῦνται ἐπὶ διαφορετικῆς βάσεως καὶ σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα. Χρειάζεται βεβαίως ἐπίγνωση τῶν ὁρίων ἑκάστης καὶ σεβασμὸς στὴν τήρηση ὧν ἀποστάσεων ἑκατέρωθεν.»
 Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν 1988
proskynitis
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ αδελφοί
Μια μπόρα δαιμονική είναι και θα περάσει για να πάμε στα άλλα
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας