Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

« οι πολιτικές πρόληψης βοήθησαν, αλλά η νηστεία της Σαρακοστής συνέδραμε στο μικρό ποσοστό κρουσμάτων σε σχέση με άλλες χώρες – η Νηστεία πάντα σώζει. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια νηστεύει για τον ΧΡΙΣΤΟ . Και αυτό της βγήκε σε καλό γιατί ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ επιβλέπει εφ ημών και των κόπων μας» Στιχομυθία με ασκητή « ο ΘΕΟΣ γνωρίζει» Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας


αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς
Από το Ευαγγέλιο του Σαββάτου του Λαζάρου 11 Απριλίου 2020