Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Στην ευρύτερη περιοχή του ΙΑΣΜΟΥ ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ μας δείχνει την ΙΑΣΗ.


Η επιδημία στα Πομακοχώρια της Θράκης

"Στο χάρτη είχε δει ένα Πομακοχώρι που ονομάζεται «Μοναχοί» και ζήτησε από τους συνοδούς του να το επισκεφτούν. 
Όταν έφτασαν εκεί, ο κόσμος τους πλησίασε φιλικά και έπιασαν συζήτηση. 
Ο Πατήρ Παΐσιος τους ρώτησε για ποιον λόγο ονομαζόταν έτσι το χωριό τους, και ένας ηλικιωμένος Πομάκος είπε:
 «Παλιά είχε πέσει επιδημία στο χωριό, και πέθαιναν πολλοί. Μια μέρα ήρθαν επτά μοναχοί με μία εικόνα, και αμέσως σταμάτησε το κακό. Από τότε το χωριό ονομάστηκε "Μοναχοί"». 
Ακούγοντας αυτά ο χότζας, που ήταν και δάσκαλος και πρόεδρος του χωριού, μάλωσε τον Πομάκο γι’ αυτό που είπε. 
Έπειτα στράφηκε στον Πατέρα Παΐσιο και με επιθετικό τρόπο του είπε να φύγει από το χωριό."

Από το βιβλίο: Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον “Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος”, Βασιλικά Θεσσαλονίκης 2015, σ. 433