Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 11 Απριλίου 2020

Η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι, τι κίνηση πρόκειται να κάνει το Εσφαγμένο αρνίον;


Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ στις άδειες εκκλησίες βγήκε από των Βαίων και  παρακολουθεί τους αντίχριστους , ενώ αυτοί παρακολουθούν τις αντιδράσεις του Ορθόδοξου ποιμνίου.
Για να δούμε ποιος γράφει καλύτερα;
Σίγουρα καταγράφει καλύτερα ο αρχηγός και ο τελειωτής της ανθρώπινης ιστορίας που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ μας Ιησούς Χριστός.
Καμία ανθρώπινη ιστορία δεν τελειώνει αν δεν τελειώσει πρώτα  η ιστορία ολόκληρου του ανθρώπινου γένους.
Σήμερα πολιορκημένοι από τον ανθρωποκτόνο  ιό – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  όμως κατά Χάρη από τον ΥΙΟΝ.
Οι Έλληνες ανέκαθεν λογίζονται ως  ελεύθεροι πολιορκημένοι για αυτό και η φετινή μνήμη του Μεσολογγίου τέτοιες μέρες αποκτά τεράστιες πνευματικές διαστάσεις.
Κάνουμε υπακοή , την λεγόμενη ευλογημένη υπακοή, όταν αυτή δεν είναι προσταγή  και μεθόδευση που μας αποξενώνει από το ΘΕΙΟΝ και μάλιστα τέτοιες άγιες μέρες.
Κάνουμε υπακοή γιατί έχουμε στρέψει την ΑΚΟΗ αλλού.
Και προσδοκούμε αυτό που θα  γίνει.
Και αυτό θα βγει από την καλή και αγία υπομονή που έχει προσευχή και δάκρυ.
Και οι ψυχροί ακόμα τη πίστει    που δεν ακούν τις καμπάνες τούτες τις μέρες  λένε ότι κάτι σημαντικό τους λείπει , περιμένουν και αυτοί ενδόμυχα  το χαρμόσυνο που θα μας αγκαλιάσει όλους, μέσα από συγκυρίες, γεγονότα παράλληλα με τα εκκλησιαστικά δρώμενα των επόμενων  αγίων ημερών.
« Σημεία των καιρών να θες να δεις» έλεγαν οι άγιοι μας.
Οι πιστοί δεν σκανδαλίζονται τούτες τις ώρες , ούτε κακολογούν, απλά ανοίγουν τους οφθαλμούς για αυτό που έρχεται.
Σίγουρα έρχεται κάτι, γιατί με  τίποτε και κανένας αντίχριστος ιός δεν μπορεί να αλλάξει την εκκλησιαστική ιστορία.
Ο ΥΙΟΣ θα επιφέρει συντριπτικό κάταγμα στο κεφάλι του φονικού ιού και θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
Αυτή η ΜΕΓΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ έχει το κάτι άλλο , είναι μια ευωδία πασχαλιάς  που κατεβαίνει από ψηλά και κατακλύζει ψυχές, εκκλησίες , δρόμους , πλατείες , σπίτια.
Συμβαίνουν πολλά γύρω μας , ας ανοίξουμε τους οφθαλμούς να τα δούμε.
Το Εσφαγμένο αρνίο μας θέλει δίπλα ΤΟΥ νοερά αυτά τα κατανυκτικά 24ωρα της Μεγάλης Βδομάδος διότι    
Καθά προεῖπεν ὁ προφήτης Ἡσαΐας «ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν ἤχθη καί ὡς ἀμνός ἄμωμος ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτόν ἄφωνος»
καί ὡς δακτύλῳ Αὐτόν καθυπέδειξεν Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής εἰς τόν Ἰορδάνην, κατεδείχθη ἐν τῷ σταυρῶ
«ὁ ἁμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου».
Τό πλέον θαυμαστόν εἰς τό μυστήριον τοῦτο, τό ὁποῖον καί δεικνύει τήν ὑπερβάλλουσαν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς, εἶναι, ὡς καί ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν λέγει, ὅτι
«ἐν ᾦ μόλις ὐπέρ δικαίου τις ἀποθανεῖται, Χριστός ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε ἔτι ἀσθενῶν, ἁμαρτωλῶν καί ἀσεβῶν ὄντων ἡμῶν» (Ρωμ. 5, 6-8).
Ἀναμάρτητος ὤν ὁ Χριστός,
 «Θεός ὤν ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ», «ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών» (Φιλιπ. 2, 7), ἐταπείνωσεν Ἑαυτόν, ἀνῆλθε ἑκουσίως ἐπί τοῦ σταυροῦ καί διά τοῦ ἀχράντου αἵματος Αὐτοῦ “ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων ἔσχισε τό χειρόγραφον καί ἔδωκε χάριν ὀφλημάτων ἀρχαίων”.λένε οι άγιοι πατέρες από τα ΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ. https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-
Προσδοκούμε την ΑΝΑΣΤΑΣΗ , θέλουν δεν θέλουν ΑΥΤΗ θα έρθει.
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας