Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 14 Απριλίου 2020

« Μας στερούν αδίκως την ΖΩΗ και για αυτό Άγγελοι Κυρίου θα μεταλαμβάνουν τους πιστούς τέτοιες άγιες μέρες» « η ΠΙΣΤΗ και τα δάκρυα θα φέρουν Μεγάλα Θαύματα» από ασκητή στις αετοφωλιές του Άθωνα