Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 12 Απριλίου 2020

« Με κλειστές τις εκκλησίες διαχέονται μέσα μας και γύρω μας τεράστιες πνευματικές δυνάμεις. Κάθε χριστιανός γίνεται μια ΠΑΣΧΑΛΙΑ και ένα Ιερό Θυσιαστήριο. Οικονομεί ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ασύλληπτα πράγματα που δεν μπορούν να εκφραστούν μόνο να συναισθανθούν» ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ«Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ· λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδότα και σώσον με»