Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

"Αυτό που επικρατεί είναι "σφαγείο" βλ. καθημερινά εγκλήματα , έρχεται ο τρίτος πόλεμος και μετά το μεγαλείο.Η Ελλάδα θα δοξαστεί με την απλότητα, αλλά μέσα στην απλότητα υπάρχει η αγιότητα" Λόγοι σεβάσμιων Πατέρων