Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΦΩΝΉ και είναι Δεσποτική - Στώμεν καλώς

 Από τα μικρά αλλά μεγάλα σε πνευματικό μέγεθος Κύθηρα ακούγεται φωνή που υπηρετεί το Πανίερο Σέβασμα της Ελλάδος της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 

" Σεισμοῦ διασῴζουσα φυσικοῦ,σεισμικάς δονήσεις σύ ἀπότρεψον ἠθικάς, καί ἐκ ναυαγίων, οἰκογενείας σῷζε, φρίκης διαζυγίων,Μυρτιδιώτισσα."

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ
Λαοί νῦν κροτήσωμεν, δεῦτε τάς χεῖρας πιστῶς καί ἄσωμεν ἄσμασι τῇ Θεομήτορι ἐν πόθῳ κραυγάζοντες˙ Χαῖρε ἡ προστασία πάντων τῶν δεομένων Χαῖρε ἡ σωτηρία τῶν τιμώντων σε πόθῳ, Χαῖρε ἡ τῷ παραλύτῳ τήν ἴασιν βραβεύσασα.