Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

«Πάτερ αγαθέ», Δοξαστικό Κυριακής του Ασώτου (Ματθαίος Τσαμκιράνης)- Έδωσε ένα παιδί του ήρωα αξιωματικό το 74 στην Κύπρο για αυτό και τα ακούσματα του ήταν Ουράνια.

 

" Ο κυρ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ήταν τα γυμνασιακά μας  ακούσματα όταν μας πήγαιναν στον εβδομαδιαίο σχολικό εκκλησιασμό . Απολαμβάναμε τότε μικρά παιδάκια πριν μισό σχεδόν αιώνα τον Ουρανό στην Γη, αλλά  δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε την μεγάλη αξία της ψαλτικής σχολής που καθιέρωσε τα επόμενα χρόνια ο ίδιος.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ να  πούμε  ότι  ο κυρ ΜΑΤΘΑΙΟΣ έψελνε με ιεροπρέπεια και με πόνο που ξεχείλιζε μαζί με  την ταπεινή συγκίνηση του  γιατί είχε δώσει ένα παιδί του ήρωα έφεδρο αξιωματικό καταδρομέα στην Κύπρο το 74 υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και ΠΑΤΡΙΔΟΣ με το  μάλιστα οποίο βρεθήκαμε και στα ίδια θρανία. Ήταν ο Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Δημήτριος Τσαμκιράνης. Ο Έφεδρος Ανθυπολοχαγός ("Σήμερα ΛΟΧΑΓΟΣ") Δημήτριος Τσαμκιράνης 1973 B' EΣΣΟ 106 ..Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

"Μια αριστοτεχνική εκτέλεση του περίφημου δοξαστικού της Κυριακής του Ασώτου «Πάτερ αγαθέ» από έναν μεγάλο ερμηνευτή της ψαλτικής τέχνης τον Ματθαίο Τσαμκιράνη. Ο ιερός Υμνογράφος με ιδιαίτερο ποιητικό κάλλος αποδίδει το νόημα της ευαγγελικής περικοπής το οποίο ολοκληρώνει ο ιεροψάλτης ο οποίος αν είναι ως ο Ματθαίος Τσαμκιράνης μεταρσιώνει τους πιστούς στα πλαίσια της λογικής λατρείας της Εκκλησίας. Η υμνογραφία και η μουσική συνιστούν το δίζυγο άρμα την περίοδο του Τριωδίου στην πορεία μας προς την Ανάσταση.

«Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπό σοῦ μή ἐγκαταλίπῃς με,

μηδέ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου·ὁ ἐχθρός ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με,καί ᾖρέ μου τόν πλοῦτον·τῆς ψυχῆς τά χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα,ἀναστάς οὖν, ἐπιστρέψας πρός σέ ἐκβοῶ·Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου,ὁ δι’ ἐμέ ἐν Σταυρῷ τάς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώσας,ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρός ἀφαρπάσῃς με,καί τήν πρώτην καταστολήν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πολυέλεος». 

 στο  https://www.pemptousia.gr/2021/02/pater-agathe-doxastiko-kiriakis-tou-asotou-mattheos-tsamkiranis/

 ΑΚΟΥΣΤΕ το υπέροχο ηχητικό ψαλτικό πατώντας επάνω στο σύνδεσμο

https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2021/02/05-pater-agathe.mp3