Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

" δαιμονική μπόρα είναι θα περάσει - ΧΟΥΝΤΑ είναι θα διαβεί" - ο Ουρανός μετράει αντίστροφα