Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

" Πριν ό Έλληνας γίνει πολίτης , είναι οπλίτης" Τα 24ωρα είναι κρίσιμα και καλόν να αφυπνιστούμε Εθνικά


 <<Πρίν  ό  Έλληνας  γίνει  πολίτης ,  είναι  οπλίτης. Ή  ιδιότητα  του  οπλίτη  προηγείται  κάθε  οικονομικής,  πολιτικής  και  ηθικής  ιδιότητας. Αντιθέτως :  όπου  ή  ιδιότητα  του  πολίτη  παύει  να  βασίζεται  στην  ιδιότητα  του  οπλίτη ….είναι  μοιραίο  να  χαθεί  ή  συλλογική – εθνική  ελευθερία  και  μαζί  της  ή  ιδιότητα  του  πολίτη . Χωρίς  τον  οπλίτη  ό  πολίτης  γίνεται  δούλος >>. ( Θεόδωρος  Ζιάκας,  Αυτοείδωλον  σελ. 227).

(το ανωτέρω το λάβαμε από το άρθρο της Αθηνά  Κατσαφάδου 

“Ή  Κλίμαξ  του  Ιωάννη” στο https://www.militaire.gr/quot-i-klimax-toy-ioanni-quot/)