Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

"τι δεν καταλαβαίνουμε ότι μπήκαμε σε πολιτική ανωμαλία εξ αιτίας πραγματικής ανωμαλίας;"