Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

Έτσι ταπεινά έζησε o ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ


 «Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται»

Η παρακάτω εικόνα είναι από το κελί του Αγίου Παισίου στην Παναγούδα του Αγίου Όρους.
Έτσι ταπεινά έζησε ο γέροντας και ο Θεός των ύψωσε ως Άγιο να μας ευλογεί σήμερα. Από
fb Βαγγελιτσα Βασιλειου‎ προς ΠΑΝΑΓΊΑ ΠΑΡΑΜΥΘΊΑ