Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

« αφήστε τα σας και μας» και απαντήστε στον σουλτάνο κατάλληλα. Τώρα πριν βεβηλώσει την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Έχει σκύψει όλος ο Ουρανός πάνω σας.