Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

ΣΉΜΕΡΑ τον αβάστακτο πόνο του ο Έλληνας και η Ελληνίδα τον κάνει και γραφικά γιατί δεν αντέχεται. Έτσι μας έδωσαν αυτό το γραφικό από το fb με την σημείωση ότι η πέτρα που έβαλαν στον λαιμό είναι ο θεμέλιος λίθος της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.