Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

ΜΗΝ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ οποιαδήποτε κίνηση του Ελληνικού στρατού που υπέπεσε στην αντίληψη σας . Οι τούρκοι τα παρακολουθούν όλα .