Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

« Όταν είχαμε ένταση στα Ελληνοτουρκικά έλεγα αυτή την ΠΡΟΣΕΥΧΗ» - ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ