Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

η ΚΥΡΙΑΚΗ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καταργεί τον απεχθή ρατσισμό και ανυψώνει το ΠΡΟΣΩΠΟ δίχως το φάσκιωμα της μάσκας της νέας εποχής


 

Την Άχραντον εικόνα σου απολυτίκιο Μητρόπολις Burudi & Rwada