Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Στον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ η πανσέληνος του Ιανουαρίου έκανε ένα Υπέρλαμπρο ΣΤΑΥΡΟ.(ΒΙΝΤΕΟ)


 Ευχαριστούμε τον καλό φίλο από τον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ που μας έστειλε το οπτικό αυτό υλικό μαζί με το βίντεο και μας δίνει μέσα σε αυτό τις εξηγήσεις του.
Πράγματι αυτή  η  όμορφη διάθλαση του φωτός της πανσελήνου έφτιαξε αυτό τον υπέρλαμπρο ΣΤΑΥΡΟ και μας κάνει να αναφωνήσουμε το γνωστό:  

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης της οἰκουμένης.
Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας.
Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα.
Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα.
Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα
καὶ τῶν δαιμόνων
τὸ τραῦμα
»

(Ἐξαποστειλάριον)

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας