Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

" ακόμα και τα σκοτάδια τους σαλεύονται"

 


Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Ανθρώπινες σχέσεις , κοινωνικές τέτοιες , διακρατικές συμφωνίες ακόμα και οι πονηριές τους και οι δολιότητες τους διασαλεύονται με αποτέλεσμα να επικρατεί Παγκόσμια ασυνεννοησία και έρεβος( βαθύ σκοτάδι) που μετακινείται  παντού.

Οι πληροφορίες πολλές , οι γνώσεις περισσότερες και σε μεγάλη αντιδιαστολή μεταξύ τους.

Οι άνωθεν ειδήσεις που πληροφορούν πραγματικά την ανθρώπινη καρδιά ελάχιστες.

Απομένει μια λύση στην γενικευμένη απελπισία  "να περάσουμε την μια τάξη μετά την άλλη στην μετάνοια και  να γίνουμε άγιοι, να γίνουμε παιδιά" 

Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται , όπως μας λένε οι άγιοι πατέρες μας, αλλά και οι στιγμές που διερχόμαστε μαζί με τα εργαλεία του σκότους  ανυπομονούν ώστε  να χαθούν ψυχές και να μην έχουν καμία προοπτική για την αιωνιότητα.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ τώρα που μας λείπουν άλλες άγιες αναφορές είναι τα ΔΑΚΡΥΑ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑΣ που συνεχίζει να κλαίει αδιάλειπτα από την 8η Σεπτεμβρίου του 2020( μνήμη του ΓΕΝΕΣΣΙΟΥ ΤΗΣ ) μέχρι και σήμερα.

Ας υπολογίσουμε πόσες μέρες , πόσους μήνες , πόσο καιρό και ας κλάψουμε και εμείς .

Αν κλάψουμε μπορεί να γίνουμε παιδιά , μπορεί να γίνουμε ΑΓΙΟΙ 

Για αυτό έλεγε ο Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ του Έσσεξ         

" Ἡ ἀσφαλεστέρα “διακινδύνευσις” εἶναι νά ἐμπιστευθῶμεν ἑαυτούς μετά παιδικῆς ἁπλότητος εἰς τήν Πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, κατά τήν ἀναζήτησιν τῆς ζωῆς, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ πρώτη θέσις ἔχει δοθῆ εἰς τόν Χριστόν» (Ὀψόμεθα τόν Θεόν καθώς ἐστι, 1992, σ. 107).

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας