Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Μια παγκόσμια «απογραφή» θα φέρει την ανατροπή

 

"η φώτο μπορεί να φαίνεται άσχετη με το κείμενο, αλλά δυστυχώς είναι πολύ σχετική γιατί ότι πονηρόν και δόλιον εξυφαίνεται στις μέρες μας καταλήγει σε πόλεμο και μάλιστα, όσο μεγάλο  το πονηρό , τόσο μεγάλο και το κακό του πολέμου.
Απογραφή έκανε ο  Καίσαρας 2020  χρόνια πριν (και ο κακομοίρης συμμετείχε στο σχέδιο της Οικονομίας  του ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ).

Ψηφιακή απογραφή κατά κάποιο τρόπο γίνεται και σήμερα μέσω των μαζικών εμβολιασμών. Την συνέχεια με ένα συγκροτημένο λόγο μας την δίνει ένα φιλικό μας πρόσωπο και το  ευχαριστούμε." Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 


Μια  παγκόσμια «απογραφή» θα φέρει την ανατροπή

 Ο Άγιος Πορφύριος με τη διορατική ματιά του μας αποκάλυψε ότι η εποχή μας έχει πολλές ομοιότητες με την εποχή του Χριστού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ίδια ιστορία πέπρωται στις μέρες μας να επαναληφθεί με ένα διαφορετικό, βέβαια, τρόπο. Και κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν επίσης επισημάνει αυτή την ομοιότητα, όμως μένουν μέχρι εκεί, δίχως να υποπτεύονται το υπόλοιπο ανατρεπτικό κομμάτι που προκύπτει στην ιστορική συνέχεια. Είναι ενδιαφέρον να δούμε και να κατανοήσουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά του τότε και του τώρα, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και την κοινή τους κοσμογονική και θεοειδή κατάληξη.

 

Η εποχή του Χριστού και τα γενικά χαρακτηριστικά της.

 

   Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ο Καίσαρ Οκταβιανός, ο επονομασθείς Αύγουστος, έγινε μονοκράτορας και ένωσε κάτω από την εξουσία του τα μέχρι τότε πολυποίκιλα έθνη δημιουργώντας την αχανή  ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Παρά το ότι επί Οκταβιανού στην αυτοκρατορία επικράτησε γενικότερα ειρήνη για πάνω από σαράντα χρόνια, η περίφημη pax Romana, και ο Αύγουστος ευνόησε τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα, οι λαοί στέναζαν από την καταπίεση, την οικονομική εκμετάλλευση και τη διαφθορά. Υπήρχε άκρατος υλισμός και η λατρεία των ειδώλων ήταν έντονη με απόγειο τη θεοποίηση του ίδιου του αυτοκράτορα. Η ανασφάλεια των λαών έστρεψε τον κόσμο σε ανατολικές θρησκείες που εισέρρεαν άφθονες, γιατί εκεί έβρισκαν κάποια παρηγοριά. Μέσα στα πλαίσια αυτά γεννήθηκε ο Χριστός, η όντως ειρήνη, μέσα σε μια κοσμική επιφανειακή ειρήνη, και με το φως του έφερε το τέλος του παλαιού κόσμου εξυψώνοντας τον άνθρωπο και την ελευθερία του, αποθεοποιώντας κάθε στυγνή ανθρώπινη εξουσία και τη λατρεία κάθε ανθρώπινου επιτεύγματος, όταν αυτό καταντά ειδωλολατρία. Η θεία του γέννηση συνοδεύτηκε άμεσα από διωγμό, εφόσον ως νέος βασιλιάς ήταν απειλητικός για τη διεφθαρμένη καθεστηκυία τάξη.

 

Κοινά χαρακτηριστικά της εποχής μας

 

   Το όραμα μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης που έχουν συλλάβει οι ισχυροί της γης, βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένη εξελικτική διαδικασία  και ένα βήμα πριν την πλήρη ολοκλήρωσή της. Προβλέπει την κατάργηση των εθνικών συνόρων και την καθολική υποταγή όλων των λαών κάτω από μια ενιαία οικονομική και πολιτική εξουσία που υπόσχεται μια επίπλαστη ευημερία και ειρήνη. Υπερισχύει η λατρεία της ύλης και η θεοποίηση των πάσης φύσεως ειδώλων, κυρίως  της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο κόσμος στενάζει κάτω από την οικονομική εκμετάλλευση, την ανέχεια, την επιδεινούμενη στέρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, τους πάσης φύσεως περιορισμούς και τον φόβο. Η έλλειψη πνευματικού οράματος και η ανασφάλεια οδηγεί πολλούς στο να στρέφονται στις ανατολικές θρησκείες, που έχουν εξαπλωθεί στο δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες και στις ποικίλες παραθρησκείες και αιρέσεις. Ο χριστιανισμός όμως, και ειδικά η ορθοδοξία, βρίσκονται υπό διωγμόν, εφόσον η θεολογία τους είναι η μόνη που ενοχλεί τους ισχυρούς της γης και αποτελεί ιδεολογικό και πνευματικό εμπόδιο για την εφαρμογή των σχεδίων τους.

 

Η απογραφή

 

    Ο Χριστός, μέσα στα πλαίσια της εποχής του, επέλεξε να γεννηθεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όταν ελάμβανε χώρα μια οικουμενική απογραφή μέσα στα όρια της αχανούς Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και η οποία διεξήχθη μέσα σε μια φοβερά καταπιεστική ατμόσφαιρα για τον απλό κόσμο. Αυτή κυρίως απέβλεπε στην επιβολή υψηλής φορολογίας και σε μεγαλύτερη καταδυνάστευση και έλεγχο των λαών. Γιατί όμως, από πνευματική άποψη, έπρεπε να υπάρχει αυτή ειδικά η συγκυρία; Τη απάντηση μας τη δίνει το Δοξαστικό των Αίνων του όρθρου των Χριστουγέννων:

 

Ὅτε καιρός τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου, πρώτη ἀπογραφὴ τῇ οἰκουμένῃ ἐγένετο, τότε ἔμελλες τῶν ἀνθρώπων ἀπογράφεσθαι τὰ ὀνόματα, τῶν πιστευόντων τῷ τόκῳ σου· διὰ τοῦτο τὸ τοιοῦτον δόγμα, ὑπὸ Καίσαρος ἐξεφωνήθη· τῆς γὰρ αἰωνίου σου βασιλείας τὸ ἄναρχον ἐκαινουργήθη. Διὸ σοι προσφέρομεν καὶ ἡμεῖς, ὑπὲρ τήν χρηματικὴν φορολογίαν, ὀρθοδόξου πλουτισμὸν θεολογίας, τῷ Θεῷ καὶ Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 

Και η μετάφραση:

 

Ὅταν ἦλθε ὁ καιρός τῆς παρουσίας σου στή γῆ, ἔγινε ἡ πρώτη ἀπογραφή στήν οἰκουμένη· Τότε ἐπρόκειτο νά ἀπογράψεις τά ὀνόματα αὐτῶν πού θά πίστευαν στή Γέννησή σου· Γι’ αὐτό ἐκδόθηκε ἀπό τόν καίσαρα ἕνα τέτοιο διάταγμα· Γιατί ἔτσι ἀνανεώθηκε ἡ αἰώνια Βασιλεία σου πού δέν ἔχει ἀρχή. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς προσφέρουμε, ἐπάνω ἀπό τή χρηματική φορολογία, τόν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας σ’ ἐσένα τόν Θεό καί Σωτήρα των ψυχών μας.

 

    Γι’αυτό, λοιπόν, τον λόγο, μας λέει ο θεόπνευστος μελωδός, εκδόθηκε από τον καίσαρα Αύγουστο ένα τέτοιο διάταγμα περί απογραφής. Γιατί ο Χριστός, όταν γεννήθηκε, επρόκειτο κι Εκείνος να απογράψει τα ονόματα των  δικών Του, αυτών που θα πίστευαν στη γέννησή Του, εφόσον η άναρχη βασιλεία του Θεού επί της γης ανανεώθηκε και πήρε με τη γέννηση του δευτέρου προσώπου της αγίας Τριάδος μια νέα μορφή κάνοντας στον κόσμο μια νέα αρχή. Κατανοούμε, λοιπόν, εδώ ότι η απογραφή αυτή αποκτά έναν εντελώς σημειολογικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί, αναλογικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και σήμερα ίσως μέσα από κάποιο είδος επιχειρούμενης οικουμενικής «απογραφής» γίνει η ανατροπή του διεφθαρμένου συστήματος που επικρατεί στον κόσμο, και μέσα από την καταπίεση και τον καταναγκασμό που θα επιφέρει, θα έλθει η λύτρωση δια της παρέμβασης του Λόγου Χριστού, που με το φως Του και την αλήθειά Του θα γκρεμίσει τα πάσης φύσεως είδωλα και θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε νέα αναγεννητική πορεία. Όμως, κατά τη διαδικασία της «απογραφής», θα ξεχωρίσουν οι δικοί του, αυτοί που θα παραμείνουν πιστοί στο άγιο όνομά Του και θα τον ομολογήσουν. Ο καθένας ας εξαγάγει τα συμπεράσματά του…

για το https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/

 ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ αδελφοί