Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Καστορίας) εξεδήμησε εν Κυρίω- ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Κυθήρων) επιτίμησε εν Κυρίω.

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας