Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ "να πεθάνεις πριν πεθάνεις για να μην πεθάνεις"στον ΧΡΙΣΤΟ όλα απλά.