Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Μπορεί ο κόσμος να μην πάει ΔΙΑΚΟΠΕΣ, αλλά μπορεί να ζήσει διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος; .ΑΧ αυτός ο Κάκος Πούτιν τι μας κάνει

ΡΑΕ: Σχέδιο ακόμα και για κυλιόμενες διακοπές ρεύματος αν ο Πούτιν κόψει το φυσικό αέριο
Σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσεων στην ηλεκτροπαραγωγή κατάρτισε η ΡΑΕ.
Σύμφωνα με το σχέδιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν αν η παραγωγή και οι εισαγωγές δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης είναι:

Παύση λειτουργίας υδροαντλητικών μονάδων σε λειτουργία άντλησης.
Διασφάλιση ετοιμότητας όλων των διαθέσιμων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα (λιγνίτης, φυσικό αέριο, υδάτινα αποθέματα) κάθε ημέρας, διαχείριση της λειτουργίας τους με βέλτιστο τρόπο για την ασφάλεια του Συστήματος.
Αύξηση των αποθεμάτων λιγνίτη
Ενεργοποίηση μηχανισμού μείωσης κατανάλωσης κυρίως στις ώρες αιχμής.
Μηδενισμός εξαγωγών και έκτακτες εισαγωγές ενέργειας από όμορους Διαχειριστές που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας ισχύος.
Ενεργοποίηση μονάδων έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται σε κατάσταση ψυχρής εφεδρείας.
Εάν τα παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν, κυλιόμενες περικοπές φορτίου..